lipu pi jan Alise

toki! mi jan Alise. mi awen pali e lipu ni a!


tenpo mute la mi pali e ijo sin li kama sona e ijo sin.

tenpo ni la mi kama sona e musi sijelo pi tawa sike lili 🤹.

kin la mi alasa pona lon leko kule musi