_____ _ _   _   _____          _   
|_  _(_) | __| | ___|_  _|____   ___ __ (_) ___ 
 | | | | |/ _` |/ _ \ | |/ _ \ \ /\ / / '_ \| |/ _ \
 | | | | | (_| | __/_| | (_) \ V V /| | | | | __/
 |_| |_|_|\__,_|\___(_)_|\___/ \_/\_/ |_| |_|_|\___|


santisantisanti@mastodon.social

Still checking in periodically as of August 2018


a member of the tilde.town ~ring

random ~user | random ~box | next ~user

join

                           
asleep when im awake
awake when im asleep